Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » İLAN

İLAN

 

İ L A N

 

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Dip Mahalle, Sülükgölü Sokak, No:90/1 adresinde ve 124 ada, 22 parsel, 3068,08 m2 alan üzerinde bulunan Doğa Park niteliğindeki taşınmazın 10 yıllığına, Korgan Yaylasında bulunan 3, 4 ve 10’nolu işyeri niteliğindeki taşınmazların 3 yıllığına ve Tepealan Mahallesi, Merkez Küme evlerinde bulunan Hayvan Pazar yeri niteliğindeki taşınmazında 1 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-İhaleler 19.08.2016 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhalede Doğa Park yerinin muhammen bedeli 10 yıllık 250.000.00 TL. geçici teminat 7.500.00 TL. Korgan Yaylasında bulunan 3 ve 4’nolu işyerlerinin yıllık muhammen bedeli 2.500.00 TL. Geçici Teminat 75.00 TL. Korgan Yaylasında bulunan 10’nolu işyeri için yıllık muhammen bedel 3.500.00 TL. Geçici Teminat 105.00 TL. ve Tepealan mahallesinde bulunan Hayvan Pazar yerinin yıllık muhammen bedeli ise 1.500.00 TL. Geçici Teminat 45.00 TL.dir.

4-Talipliler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelerek idari şartnameyi görebilirler. Ayrıca ihaleye katılmak isyeteyenlerin Doğa Park ihalesi için 2.000.00 TL. Korgan Yaylası ve Tepealan Mahallesindeki Hayvan Pazar yeri ihaleleri için 50.00 TL. Şartname ve Basılı Evrak ücretini yatırmaları gerekmektedir.

             İlgililere ilanen duyurulur.       

Paylaş